La insuficiència del treball

El treball s’ha convertit en un bé escàs en el primer món i encara més escàs si la falta de qualificació només permet buscar-lo en àmbits poc especialitzats i sense vinculació amb el coneixement, a no ser que ens resignem a treballar en el sector informal de l’economia i amb molt baixos salaris. Continua la lectura de “La insuficiència del treball”

Temporers

Catalunya té una mala i llarga historia de “negrers”, de comerciants que des del segle XVI i fins gairebé finals del segle XIX es van fer les seves fortunes amb el tràfec d’esclaus a les colònies americanes. Continua la lectura de “Temporers”

Desmaterialització

Que res sigui sòlid i permanent resulta característic de la postmodernitat. Canvi, mutació contínua, desvinculació… Zygmunt Baumann ho va sintetitzar molt bé amb el seu concepte de “societat líquida”. Continua la lectura de “Desmaterialització”

La societat del control

En nom del control de la pandèmia del coronavirus se’ns reclama que renunciem ja del tot a la nostra privacitat. Continua la lectura de “La societat del control”

La corrosió social de la desigualtat

Gairebé per definició, les economies de mercat són generadores de desigualtat en la mesura que la participació dels individus en la riquesa que creen resulta molt dispar. Continua la lectura de “La corrosió social de la desigualtat”

Pujol, encara

La celebració el norantè aniversari de Jordi Pujol ha servit perquè es tornés a parlar del personatge i perquè forces dels antics correligionaris el reivindiquessin. Continua la lectura de “Pujol, encara”

Nissan

El tancament de la planta de Nissan de la Zona Franca és molt significatiu. Denota una vegada més el cosmopolitisme desarrelat de les grans corporacions multinacionals que tanquen aquí i obren allà sense cap més consideració que el compte de resultats. Continua la lectura de “Nissan”

Més evidència de pobresa

Entre les coses que ha posat de manifest la pandèmia hi ha la fragilitat del mercat laboral. Continua la lectura de “Més evidència de pobresa”

Els referents canvien

El món va deixant de ser el que era. Un dels aspectes de canvi d’aquesta situació tan excepcional que vivim té a veure amb la geopolítica. Més que capgirar res, el que està provocant aquesta situació és l’acceleració de tendències que ja es venien desenvolupant els darrers anys. Continua la lectura de “Els referents canvien”